czytelnia

Subiektywnie o jamach i nijamach

Trudno napisać o jamach i nijamach, nie tłumacząc ich. Opracowań jest jednak wiele (trudno tym bardziej jest też napisać coś, co już nie wybrzmiało), które bardziej lub mniej dogłębnie tłumaczą obco brzmiące nazwy, które kryją za sobą ważne jogiczne i po prostu ludzkie wartości. Tym właśnie są dla mnie jamy, wartości ważne w relacjach ze światem, i nijamy, wartości ważne w relacjach ze sobą. Jednocześnie ten podział nie jest bardzo ścisły. W końcu pracując nad sobą, stawiając się lepszymi ludźmi, pracujemy również na nasze relacje ze światem, z innymi ludźmi czy zwierzętami, przyrodą. Ale wchodząc w dialog z zewnętrzem, uczymy się przecież też siebie.


KONTAKT

Odnajdujesz się w celach Fundacji? Chciałabyś/chciałbyś z nami współpracować? Zapraszamy do kontaktu!

fundacjatejas@gmail.com

joga.tejas@gmail.com

Instagram: alina_fundacjatejas

fb/fundacjatejas

copyrights - fundacja TEJAS